Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 nov.

Trettiosjätte avsnittet av frågespalten “Strukthur?”: Att göra-uppgifter utan datum


Datum: 2016-11-22 16:16

I det 36:e avs­nit­tet av fråges­pal­ten Struk­thur?” hör jag av Tobias igen (det var han som skrev och frå­gade om ref­er­ens­ma­te­r­i­al senast, som du kanske minns).

Den här gån­gen undrar han hur han ska göra för att inte mis­sa att göra-uppgifter utan för­fal­lo­da­tum, efter­som han bara sät­ter datum när det finns ett skarpt datum då sak­en ska vara klar (vilket han gör allde­les rätt i).

Jag bringar klarhet i det hela.

Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.