Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 jan.

Trettionde avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Nyhetsbrev


Datum: 2016-01-21 17:08

I det tret­tionde avs­nit­tet av fråges­pal­ten Struk­thur?” frå­gar Jonas hur han ska hantera nyhets­brev som han fått och som han verk­li­gen vill läsa — bara inte just nu.

Jag delar med mig av min bestäm­da upp­fat­tning av hur vi bäst går tillväga.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.