Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 jan.

Chefstidningen intervjuar mig om struktur för inre lugn


Datum: 2016-01-15 14:15

I Chef­stid­nin­gen härom­sis­tens inter­vjuades jag om hur vi gör struk­turen till det vi lutar oss mot var­je dag. Jag talade om hur pri­or­it­era smart och rätt för att kun­na vara flex­i­bel och hantera allt det som dyk­er upp under dagen, utan att för den sak­ens skull tap­pa sik­tet på vår väg mot att de mål vi vill uppnå. 

Här läs­er du artikeln i sin helhet.