Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 apr.

Trettioförsta avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Jobbdagbok


Datum: 2016-04-02 11:07

I det 31:a avs­nit­tet av fråges­pal­ten Struk­thur?” frå­gar Nina hur hon ska göra för att enkelt föra jobbdag­bok när hon använ­der Google Kalender.

Jag ger två idéer till lös­ningar — en väldigt enkel och en något snitsigare.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.