Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 juni

Trettiofjärde avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Tidsbundet material


Datum: 2016-06-17 10:29

I det 34:e avs­nit­tet av fråges­pal­ten Struk­thur?” skriv­er Liselott att hon har en tick­ler file (en tids­maskin för pap­per) så att hon slip­per ha högar på skrivbordet. 

Men, vil­ka pap­per ska hon ha i den och vil­ka ska hon ha någon annanstans så att hon lätt hit­tar rätt sak i pré­cis rätt tid?

Just det red­er jag ut i det­ta det senaste avs­nit­tet av frågespalten.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.