Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 aug.

Så skapar du epostregler i Mail, Outlook och Gmail


Datum: 2016-08-19 09:58

I det senaste avs­nit­tet av struk­tur­pod­cas­ten Klart! berät­tar jag om en snit­sig metod för att hantera mail vi får som kopia, så kallade cc:-mail.

Meto­den (som jag för övrigt en klient till mig kom­mit på) inbe­griper att man ska­par regler i epost-pro­gram­met och i avs­nit­tet lovar jag att pos­ta länkar till instruk­tion­er om hur man ska­par regler i några van­li­ga epost-pro­gram här på Strukturbloggen.

Där­för: Så här ska­par du regler i Mail (OS X), Out­look och Gmail.

Klart!