Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 sep.

Trettiofemte avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Referenssystem


Datum: 2016-09-08 17:39

I det 35:e avs­nit­tet av fråges­pal­ten Struk­thur?” mailar Tobias och skriv­er att han har bra kläm på sitt att göra-list-sys­tem, men han undrar hur han ska ska­pa ord­ning bland sitt ref­er­ens­ma­te­r­i­al; det vill säga all den infor­ma­tion som han behöver någon gång, men han vet bara inte när. Det kan hand­la om pap­per, om dig­i­ta­la doku­ment och om mail.

Jag delar med gläd­je med mig av nio principer att följa.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.