Trettiofemte avsnittet av frågespalten… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 sep.

Trettiofemte avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Referenssystem


Datum: 2016-09-08 17:39

I det 35:e avs­nit­tet av fråges­pal­ten Struk­thur?” mailar Tobias och skriv­er att han har bra kläm på sitt att göra-list-sys­tem, men han undrar hur han ska ska­pa ord­ning bland sitt ref­er­ens­ma­te­r­i­al; det vill säga all den infor­ma­tion som han behöver någon gång, men han vet bara inte när. Det kan hand­la om pap­per, om dig­i­ta­la doku­ment och om mail.

Jag delar med gläd­je med mig av nio principer att följa.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.