Intervju i 0303-podden | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 sep.

Intervju i 0303-podden


Datum: 2016-09-15 13:10

I veck­an med­verkade jag i 0303-pod­den — en västkust­podd där kän­da och min­dre kän­da Kungälvs-pro­fil­er” inter­vjuas av Ham­pus Thorstens­son (som själv är en syn­nerli­gen intres­sant och imponerande driftig per­son som jag gär­na skulle höra berät­ta om de fyra verk­samheter han driver).

Ham­pus och jag talade såk­lart om struk­tur, men ock­så om levande porträtt, hund­mat­ningsap­pa­rater, mjuk chok­ladät­ningsavvän­jn­ing och de bäs­ta kust­sträck­o­r­na där man kan gli­da fram på long­board i den ljum­ma sensommarvinden.

Vårt sam­tal lyssnar du på här:

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.