Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 jan.

Trettioåttonde avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Skicka mail med fördröjning


Datum: 2017-01-16 14:04

I det 38:e avs­nit­tet av fråges­pal­ten Struk­thur?” frå­gar Åsa hur hon ska göra för att kun­na skri­va mail nu så att det skickas iväg sedan, under kontorstid.

Jag berät­tar hur hon går tillvä­ga i Out­look, i Gmail och i Mail för Mac.

Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.