Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 apr.

Tredje avsnittet av Strukthur? - om att ha två kontor


Datum: 2013-04-22 15:49

Här kom­mer det tred­je avs­nit­tet av min fråges­palt Strukthur?.

Alla vi som har pap­per (om än få) som vi vill slip­pa se för­rän pré­cis när vi behöver se dem har stor gläd­je av vår tick­ler file (en tids­maskin för papper).

Men, hur gör vi om vi har två kon­tor? Hur ska vi se till att vi får de pap­per vi behöver när vi är på respek­tive kontor?

Just det hand­lar dagens avs­nitt om. 

Struk­thur? 003: Två tick­ler files from David Stiern­holm on Vimeo.

Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Vill du se de tidi­gare avs­nit­ten av Struk­thur?, hit­tar du det förs­ta här och det andra här.