Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

28 dec.

Tre ord för 2010


Datum: 2009-12-28 07:04

Nu är det bara några dagar kvar på det­ta fan­tastiska 2009 och även om jag njuter av ledigheten så här mel­lan jul och nyår, är mina tankar redan en bit in i 2010.

Navid Modiri frå­gade mig häromda­gen vil­ka mina nyck­elord för 2010 är. Tanke­frön som sådana frå­gor gillar jag skarpt.

Det dröjde några sekun­der och sedan stod det klart för mig att jag vill att mitt 2010 ska prä­glas av skörd, njut­ning och förnyelse.

För att påmin­na mig om det­ta i varda­gen, tog jag ett tjockt, vitt A4-blad, skrev orden stort med den pen­ntyp jag före­drar och sat­te upp det på väggen på kontoret. 

Skörd, njutning, förnyelse

Jag kom­mer oförhap­pan­des att se orden några gånger om dagen och de kom­mer att påver­ka mina pri­or­i­teringar i varda­gen. Var så säker.

Vil­ka är dina ord för 2010

Välkom­men att kom­mentera nedan. Jag är nyfiken.