Tre ord för 2010 | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

28 dec.

Tre ord för 2010


Datum: 2009-12-28 07:04

Nu är det bara några dagar kvar på det­ta fan­tastiska 2009 och även om jag njuter av ledigheten så här mel­lan jul och nyår, är mina tankar redan en bit in i 2010.

Navid Modiri frå­gade mig häromda­gen vil­ka mina nyck­elord för 2010 är. Tanke­frön som sådana frå­gor gillar jag skarpt.

Det dröjde några sekun­der och sedan stod det klart för mig att jag vill att mitt 2010 ska prä­glas av skörd, njut­ning och förnyelse.

För att påmin­na mig om det­ta i varda­gen, tog jag ett tjockt, vitt A4-blad, skrev orden stort med den pen­ntyp jag före­drar och sat­te upp det på väggen på kontoret. 

Skörd, njutning, förnyelse

Jag kom­mer oförhap­pan­des att se orden några gånger om dagen och de kom­mer att påver­ka mina pri­or­i­teringar i varda­gen. Var så säker.

Vil­ka är dina ord för 2010

Välkom­men att kom­mentera nedan. Jag är nyfiken.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.