Träna struktur i app och tillsammans med andra | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 mars

Träna struktur i app och tillsammans med andra


Datum: 2014-03-27 15:21

För ett par veck­or sedan genom­förde jag och fem­tio läsare av mitt veck­o­brev ett test av app-baser­ad strukturträning.

Det­ta lån­ga begrepp bety­der att du trä­nar på en hand­full struk­tur­vanor och i mobi­lap­pen Viary klickar i vad du lyckas med, så du själv kan föl­ja hur du stadigt tar dig mot en mer struk­tur­erad job­b­vardag. I appen delar du, om du vill, med dig av det du gör till andra och kan få hjälp och stöt­tning från andra som trä­nar på sam­ma sak.

Från test till reda tjänst

Det sto­ra fler­talet av test­per­son­er­na som utvärder­ade meto­den var myck­et pos­i­ti­va till for­men. Där­för gör jag det nu möjligt för var och en att trä­na struk­tur så här.

Allde­les snart kom­mer du som vill för­bät­tra din struk­tur på job­bet på det­ta sätt att boka en månads trän­ing på vanor­na i vardera av de tre etap­per­na i min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar”.

Snart klart

Just nu ska­par jag trän­ingsin­nehål­let till den förs­ta mod­ulen — Organ­is­era. Så snart allt är klart läs­er du om det här i Strukturbloggen.

Vill du redan nu anmäla intresse för en av de 20 rabat­ter­ade plat­ser­na i det intro­duk­tion­ser­b­ju­dande jag kom­mer att ha, maila mig.

Upp­da­ter­ing: Nu är det klart!

Nu är tjän­sten klar och det finns några få rabat­ter­ade platser kvar. Du finner all erforderlig info här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.