Tomma tandläkarstolar i Västmanland | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 mars

Tomma tandläkarstolar i Västmanland


Datum: 2017-03-13 14:35

Häromveck­an fick jag veta att de i Väst­man­land har bekym­mer med tom­ma tan­dläkarsto­lar, allt­så att patien­ter glöm­mer sin tan­dläkar­tid, vilket ställer till bekym­mer för tan­dläkar­mot­tagningar­na. Jag fick veta det genom att SR P4 Väst­man­land ringde mig en mor­gon och bad mig berät­ta vad det­ta kom­mer sig — har folk i allmän­het dålig struk­tur, kanske?

Det var med gläd­je jag under fem minut­er och sju sekun­der delade med mig av min syn på saken:

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.