Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

06 mars

Podd: Klart! nr 621 - Så motverkar du ”blotta brådskan”-effekten


Datum: 2023-03-06 08:45
En racerbil accelererar ut från depån och sex depåmekaniker i röda overaller och integralhjälmar vinkar av den.

Hän­der det att du tar de bråd­skande, snab­ba småuppgifter­na först innan du bör­jar med de större, viktigare?

Mån­ga gör det — så mån­ga att effek­ten har ett namn.

Klart! nr 621 hand­lar idag om vad du kan göra för att hjäl­pa dig att pri­or­it­era det vik­ti­gaste först — trots allt.

Här är den intres­san­ta stu­di­en jag nämner.

Har du något annat sätt att göra vik­ti­ga uppgifter till synes bråd­skande? Berät­ta!


Lär dig hantera uppgifter på ett mer struk­tur­erat sätt på per­son­lig struk­turkurs i Stock­holm 2023-03-29.


Jag kan skicka det här till dig!

Ett brevinkast i plåt i en gul, elegant port. I inkastet sitter en hoprullat magasin.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet