Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

06 mars

Podd: Klart! nr 621 - Så motverkar du ”blotta brådskan”-effekten


Datum: 2023-03-06 08:45
En racerbil accelererar ut från depån och sex depåmekaniker i röda overaller och integralhjälmar vinkar av den.

Hän­der det att du tar de bråd­skande, snab­ba småuppgifter­na först innan du bör­jar med de större, viktigare?

Mån­ga gör det — så mån­ga att effek­ten har ett namn.

Klart! nr 621 hand­lar idag om vad du kan göra för att hjäl­pa dig att pri­or­it­era det vik­ti­gaste först — trots allt.

Här är den intres­san­ta stu­di­en jag nämner.

Har du något annat sätt att göra vik­ti­ga uppgifter till synes bråd­skande? Berät­ta!


Lär dig hantera uppgifter på ett mer struk­tur­erat sätt på per­son­lig struk­turkurs i Stock­holm 2023-03-29.


Ett brevinkast i plåt i en gul, elegant port. I inkastet sitter en hoprullat magasin.

Jag kan skicka det här till dig!

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet