Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 dec.

Tjugonionde avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Informationsarkitektur


Datum: 2015-12-11 07:04

Myck­et infor­ma­tion har vi och myck­na fil­er blir det att spara för att senare hitta.

Men, hur ska vi tän­ka när vi ska­par struk­tur och ord­ning på dessa blandade doku­ment så att vi både finner lätt och lagrar fort?

I säsongens fjärde avs­nitt av fråges­pal­ten Struk­thur?” svarar jag på just det.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.