Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 dec.

Så varvar du ned bäst i jul


Datum: 2015-12-21 13:01

Nu är det bara några få skäl­vande dagar kvar innan julafton och för mån­ga småföre­ta­gare prä­glas ock­så det­ta upplopp av ett högt tem­po ända in i kak­let” (som det allt­för pop­ulära uttryck­et lyder).

Men, vad kan vi göra för att ändå få lugn och ro under julledigheten, vi som är företagare?

I det aktuel­la num­ret av Dri­va Eget föres­lår jag sex enkla ting.