Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 dec.

Tjugonde avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Engagemang på olika håll


Datum: 2014-12-11 11:19

När du har mån­ga engage­mang på oli­ka håll, hur ska du då göra med din att göra-lista?

Ska du ha en per engage­mang eller bör du ändå skri­va ihop alla uppgifter till en enda lista?

I det sista avs­nit­tet för säsongen av fråges­pal­ten Struk­thur?”, det tju­gonde, ger jag vägled­ning om vad som är den smidi­gaste lösningen.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.