Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 feb.

Tjugoförsta avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Tröttikett


Datum: 2015-02-05 11:46

Det finns stun­der i arbetet då vi är tröt­ta och molok­na men ändå behöver få sak­er gjort. Hur gör vi då för att ändå vara effek­ti­va, trots att vi inte är på topp?

I säsongens förs­ta avs­nitt av fråges­pal­ten Struk­thur?”, det tju­goförs­ta i ord­nin­gen, delar jag med mig av en metod som funger­ar för mig sådana dagar.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.