Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 maj

Tjugofjärde avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Att göra-appar


Datum: 2015-05-05 09:43

Hur ska vi väl­ja rätt att göra-list-app för oss i djun­geln av appar att väl­ja bland?

I säsongens fjärde avs­nitt av fråges­pal­ten Struk­thur?” berät­tar jag om de sju sak­er vi behöver väga in i vårt val.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.