Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 juni

Tjugofemte avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Flikträsket


Datum: 2015-06-05 11:49

Mån­ga flikar i web­bläsaren sam­tidigt innebär ofta att vi har myck­et som hänger i luften”. Flikar­na är som ett slags lösa trådar.

I säsongens femte och sista avs­nitt av fråges­pal­ten Struk­thur?” berät­tar jag om hur du und­viker att ha för mån­ga flikar i web­bläsaren sam­tidigt och vad du kan göra istäl­let som är effektivare.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.