Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 nov.

Tjugoåttonde avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Hantera stora uppgifter & projekt


Datum: 2015-11-19 17:14

Att ha en att göra-lista för allt kort vi har att göra, det är en sak, men hur ska vi få en god överblick över alla större uppgifter vi har — alla de där som sträck­er sig över lång tid?

I säsongens tred­je avs­nitt av fråges­pal­ten Struk­thur?” delar jag med mig av två idéer på hur vi kan göra — i syn­ner­het om vi har att göra-lis­tan i Outlook.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.