Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 okt.

Tjugosjunde avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Evernote


Datum: 2015-10-30 18:47

Ever­note är en allt­mer pop­ulär tjänst(/app/program) för att lagra och hantera all­sköns infor­ma­tion vi behöver ha till­hands lite varstans.

Men, hur ska man tän­ka när man sät­ter igång med det och ska byg­ga själ­va strukturen?

I säsongens andra avs­nitt av fråges­pal­ten Struk­thur?” berät­tar jag om hur du ska få ord­ning bland häften, anteck­n­ings­böck­er, anteck­ningar och etiket­ter i Ever­note och andra lik­nande verktyg.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.