Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 mars

Tjugoandra avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Var en border collie


Datum: 2015-03-05 09:55

Vad ska vi ta oss till då noteringar­na om allt vi har att göra ändå blir sprid­da på mån­ga ställen, trots att vi vill ha en enda att göra-lista?

I det tju­goan­dra avs­nit­tet av fråges­pal­ten Struk­thur? berät­tar jag hur det under­lät­tar att vi då blir vår egen bor­der collie.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.