Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

26 aug.

Tips ur förenklingsboken: Ta reda på grundorsaken till krånglet


Datum: 2021-08-26 08:42

Ett av de grundläg­gande ste­gen när du ska fören­kla något som ställer till det för dig på job­bet — vilket jag skriv­er om i min bok Fören­kla på job­bet — gör det krång­li­ga lätt” — är att ta reda på grun­dor­sak­en till krån­glet du vill bli av med. 

Men hur?

Låt mig förklara.