Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

06 sep.

Tips ur förenklingsboken: när du inte hittar det dokument du söker


Datum: 2021-09-06 13:35

Det femte av de sju van­li­ga krån­glen jag tar upp i min bok Fören­kla på job­bet — gör det krång­li­ga lätt” är att du inte hit­tar det doku­ment du sök­er när du verk­li­gen behöver det.

Det kan bero på att doku­mentet lig­ger på fel ställe, vilket i sin tur kan bero på att du lagt det någon annanstans så länge när du först skulle spara det, efter­som det var så långt till det rät­ta stäl­let och krång­ligt att klic­ka dig dit.

Låt mig visa dig vad du kan göra för att slip­pa uppl­e­va detta.