Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 apr.

Tips ur förenklingsboken: konkretisera krånglet


Datum: 2020-04-27 09:45

Det andra steget när du ska fören­kla något som ställer till det för dig på job­bet — vilket jag skriv­er om i min bok Fören­kla på job­bet — gör det krång­li­ga lätt” — är att du konkre­tis­er­ar det krån­gel du vill lösa.

För, om du i det förs­ta steget bara väl­jer ett krån­gel du vill bli av med och nöjer dig med det, blir det svår­löst. När krån­glet är dif­fust och oty­dligt i kon­tur­erna, är det myck­et svårare att kom­ma på vad du kan göra åt det.

När krån­glet är konkret är istäl­let lös­nin­gen nära.

Men hur gör man? Låt mig visa dig.