Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 maj

Nyhet: Lär dig struktur online


Datum: 2020-05-05 13:01

Före­drar du att lära dig i din egen takt, när och där det pas­sar dig?

I mina allde­les nya online-kurs­er får du hjälp att ska­pa struk­tur på de områ­den i ditt jobb där du behöver det. Du går igenom kursen själv, men jag är bara ett mail bort och stöt­tar dig i ditt arbete.

Just nu får du 30% rabatt på kursen Håll koll på allt du har att göra med Microsoft To-Do” om du anmäler dig för månda­gen den 25 maj, då kursen öpp­nar. Dessu­tom skickar jag dig ett exem­plar av min engel­s­ka (pris­belön­ta!) bok Super Struc­tured: How to over­come chaos and win back time” utan extra kost­nad (värde 210 kr ex moms).

Och, vet du, du får nu ock­så 30% rabatt på den mer omfat­tande kursen Skaf­fa super­struk­tur” om du anmäler dig till den innan månda­gen den 1 juni, då den kursen öpp­nar. Då bjud­er jag dessu­tom på ett 15 minut­er långt dis­tans­möte med mig där jag per­son­li­gen ger dig svar på dina strukturfrågor.

Till kurs­er­na!