Ny online-kurs: Håll koll på allt du har att göra… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 maj

Nyhet: Lär dig struktur online


Datum: 2020-05-05 13:01

Före­drar du att lära dig i din egen takt, när och där det pas­sar dig?

I mina allde­les nya online-kurs­er får du hjälp att ska­pa struk­tur på de områ­den i ditt jobb där du behöver det. Du går igenom kursen själv, men jag är bara ett mail bort och stöt­tar dig i ditt arbete.

Just nu får du 30% rabatt på kursen Håll koll på allt du har att göra med Microsoft To-Do” om du anmäler dig för månda­gen den 25 maj, då kursen öpp­nar. Dessu­tom skickar jag dig ett exem­plar av min engel­s­ka (pris­belön­ta!) bok Super Struc­tured: How to over­come chaos and win back time” utan extra kost­nad (värde 210 kr ex moms).

Och, vet du, du får nu ock­så 30% rabatt på den mer omfat­tande kursen Skaf­fa super­struk­tur” om du anmäler dig till den innan månda­gen den 1 juni, då den kursen öpp­nar. Då bjud­er jag dessu­tom på ett 15 minut­er långt dis­tans­möte med mig där jag per­son­li­gen ger dig svar på dina strukturfrågor.

Till kurs­er­na!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.