Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 dec.

Tionde avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Arbete och fritid


Datum: 2013-12-12 10:30

Om man nu ska ha en enda att göra-lista, måste man ha både pri­vat-sak­er och jobb-sak­er i sam­ma lista? Tänk om vi inte vill läg­ga pri­vat infor­ma­tion i vår arbets­gi­vares sys­tem? Innebär det att vi blir ineffektiva?

I det­ta det tionde avs­nit­tet red­er jag ut begreppen.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.