Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

06 jan.

Intervju i norska riksradion


Datum: 2014-01-06 09:35

Jag var i Oslo och höll kurs nyli­gen. NRKs Syn­nøve Svabø pas­sade då på att inter­vjua mig för hele Norges under­hold­ning­spro­gram” Niti­men, med anled­ning av att min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar” kom­mit ut i norsk över­sät­tning.

Jag fick säga vad jag tyck­te om redak­tio­nens kon­tor i struk­tur-hänseende och vi reson­er­ade kring om struk­turträn­ing vore en bra sorts uppladdning för Pet­ter Northug inför OS.

Hör inter­vjun här.