Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 nov.

Nionde avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Var spara idéer?


Datum: 2013-11-29 09:55

Var kan vi göra av bril­jan­ta idéer som inte kan genom­föras nu? Det är ju så synd om de försvin­ner, efter­som de säk­ert är värde­ful­la för såväl oss själ­va som för verk­samheten. Sam­tidigt är de ofta lät­ta att glöm­ma bort.

Jag ger i det­ta nionde Strukthur?-avsnitt sex tips på ställen där vi kan ha våra idéer i tryg­gt för­var, var­av inte ett enda är en app.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.

P S Om du hellre skulle velat haft tips på bra dig­i­ta­la verk­tyg där du kan spara undan idéer, vill jag slå ett slag för Ever­note och för Mind­meis­ter, till exempel.