Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 feb.

Tidseffektivisering - rätt i tiden


Datum: 2012-02-19 23:42

I dagens utgå­va av Dagens Nyheter skriv­er Johan Åkesson en artikel om att appar­na har tag­it över efter självhjälps­böck­er­na när det gäller att hjäl­pa oss bli mer effek­ti­va i arbetet. 

Jag har gläd­jen att få utta­la mig och pas­sar på att bland annat tryc­ka på vik­ten av att inte tro att appar­na lös­er hela prob­lemet. Vi behöver ock­så vara kon­sekven­ta i hur vi job­bar, det vill säga, vi bör ha tänkt ut ett sätt att ta hand om alla att göra-uppgifter som kom­mer till oss, oavsett i vilken kanal de kom­mer och oavsett om de är utta­lade eller ej.

Läs artikeln här.