Tidseffektivisering - rätt i tiden | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 feb.

Tidseffektivisering - rätt i tiden


Datum: 2012-02-19 23:42

I dagens utgå­va av Dagens Nyheter skriv­er Johan Åkesson en artikel om att appar­na har tag­it över efter självhjälps­böck­er­na när det gäller att hjäl­pa oss bli mer effek­ti­va i arbetet. 

Jag har gläd­jen att få utta­la mig och pas­sar på att bland annat tryc­ka på vik­ten av att inte tro att appar­na lös­er hela prob­lemet. Vi behöver ock­så vara kon­sekven­ta i hur vi job­bar, det vill säga, vi bör ha tänkt ut ett sätt att ta hand om alla att göra-uppgifter som kom­mer till oss, oavsett i vilken kanal de kom­mer och oavsett om de är utta­lade eller ej.

Läs artikeln här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.