Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 feb.

Lektion nr 5 och 6 i DNs strukturskola


Datum: 2012-02-19 23:36

De senaste två sönda­gar­nas lek­tion­er i DNs struk­tursko­la (som jag skriv­er under tio veck­or i vin­ter) hand­lade om vad vi kan göra för att få färre mail och vad vi bör ta avstamp i när vi avgör vad som är våra arbet­suppgifter och vad vi inte län­gre ska göra.

Lek­tion fem läs­er du här och lek­tion sex här.