Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 feb.

Tid - varför vi inte har den och hur vi får den


Datum: 2017-02-02 09:29

ADA, det organ­is­er­ade nätver­ket för kreatör­er i Göte­borg, bad mig göra en bran­schspan­ing om det vida begrep­pet tid.

Jag skrev en nio minut­er lång text om var­för vi i dessa dagar så lätt upplever att vi inte har tid och om fem sak­er vi kan göra för att få den tillbaka.