The Isolator - när inget annat hjälper | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 dec.

The Isolator - när inget annat hjälper


Datum: 2011-12-19 09:25

Man kan tro att prob­le­men med dis­trak­tion­er, avbrott, störande ljud och annat som gör det svårt att kon­cen­tr­era sig är ett resul­tat av 2000-talets kom­mu­nika­tion­sin­ten­si­va arbet­sliv. Var det lugnare, långsam­mare och behagli­gare förr i tiden?

Tydli­gen inte. 

Pub­li­cis­ten Hugo Gerns­back upp­fann 1925 The Iso­la­tor”, en huva som stänger ute alla andra stim­uli än just den uppgift man vill kon­cen­tr­era sig på för ögonblick­et. Nack­de­len är att den stängde ock­så ute luft att andas, men det löste Gerns­back galant med en syr­gas­tub och en slang.

Något för dig?

The Iso­la­tor kom­mer du defin­i­tivt inte att kun­na köpa i Struk­tur­shopen. Där hit­tar du istäl­let annat som under­lät­tar din vardag.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.