Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 okt.

Tack, Winningtemp!


Datum: 2023-10-05 08:13
En blond man i ljust brun kavaj och blå virkad slips föreläser bredvid en stor bild med illustrativa blobbar och att göra-uppgifter i en ram. I förgrunden skymtar publikens huvuden.

När jag föreläste för inspirerande medar­betaren­gage­mang­plat­tform­före­taget Win­ningtemp talade vi bland annat om struk­tur och kreativitet.

Är det så att struk­turen dödar kreativiteten?

Jag får ofta frå­gan, för mån­ga män­niskor tycks ha den farhå­gan — i syn­ner­het om de har yrken som brukar betrak­tas som klas­siskt kreativa”.‌

Mitt svar är: Nej. Tvärtom.”

För, den som har god struk­tur får lättare och fort­are gjort allt det som inte prompt hand­lar om det kreati­va, så att det istäl­let blir mer plats och tid (och ork!) för kreativiteten.

Hur tänker du?

Så är det för mig. Hur är det för dig? Skriv till mig och berät­ta!

Verk­tyg, värde och snabbtänk­ta frågor

Men, vad tyck­te Win­ningtemp om min föreläs­ning? Jo, såhär skrev Pierre Lind­mark, VD, efteråt:

…av alla föreläsare som var­it hos oss är du den som konkret gett oss flest verk­tyg och värde, vilket märk­tes på kväl­lens diskus­sion­er. Du är rik­tigt bra och gillar din stil att föreläsa med att inter­agera med pub­liken till både humor och snabbtänk­ta följdfrågor!”

Tack för inbju­dan, Winningtemp!


Boka en föreläsning också du

Blond man i brun kavaj, blå slips och mörkblå byxor står på en i övrigt svart scen och föreläser med eftertänksam min.

Vill du att jag kommer också till ditt Saas-företag och håller en föreläsning om struktur och effektivitet? Hör av dig, så får du ett förslag av mig.

Jag vill skicka en förfrågan