Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

09 okt.

Podd: Klart! nr 642 - Ligg steget före där du är involverad


Datum: 2023-10-09 08:45
Ovanifrån-vy över två containerfartyg som stävar över en stilla ocean i solsken.

När pro­jek­ten är mån­ga, hur ska du kun­na hål­la koll på alla så att du slip­per få uppgifter i knät i sista minuten?

I veck­ans avs­nitt av Klart! — nr 642 — delar jag med mig av en god vana att anamma. 

Kän­ner du igen dig i hur min klient har det? Hur gör du för att hål­la koll på en stor mängd pro­jekt utan att något du ska göra mis­sas för­rän i sista sekun­den? Skriv till mig och berät­ta. Jag får ideli­gen se hur andra män­niskor ska­p­at ord­ning och överblick på sitt sätt och det berikar mig myck­et. Jag är nyfiken på hur du har gjort!


Vet du om att du kan få min per­son­li­ga hjälp med din struk­tur genom tjän­sten Per­son­lig struk­turträn­ing, som jag näm­n­er i avsnittet?


Läser du hellre?

Ung, rödhårig affärsman i mellanblå kostym och slips sitter på en japanska restaurang och äter tonkatsu under det att han läser något på sin telefon.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet