Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 mars

Tack, Wallenius Marine!


Datum: 2023-03-16 15:04
Kollage med tre bilder. Till vänster, en kontorsskyskrapa i Singapore. I mitten, vinddrivna lastfartyget Oceanbird. TIll höger, interiör i art deco-stil från Hotell Rival i Stockholm.

Tung glob­al frakt medelst segel­far­tyg — nuför­tiden? Ja, det är fak­tiskt sant. Far­tygskon­struk­tion- och far­tygs­man­age­ment­bo­laget Wal­le­nius Marine utveck­lar nu Ocean­bird-kon­ceptet — ett vin­d­driv­et last­far­tyg som skulle min­s­ka utsläp­pen med 90% jäm­fört med dagens fartyg.

Struk­tur i Sin­ga­pore och i Stockholm

I två halvda­gar i mars hade jag för­må­nen att hål­la kurs om struk­tur på job­bet för hela bolagets per­son­al­styr­ka. Jag mötte en grupp på plats i Stock­holm och vi hade med oss en grupp i Sin­ga­pore via Teams, i en typisk hybridlösning.

När chatt och när mejl?

Bland myck­et annat talade vi om gräns­dragnin­gen mel­lan chatt och mejl. Vad ska avgöra vad man tar i chat­ten” och vad man tar via mejl”? Oli­ka organ­i­sa­tion­er gör olika.

Delt­a­gar­na delade med sig av sina idéer kring den­na gräns­dragn­ing — var­av några som var nya för mig:

👉🏻 formellt i mejlen, informellt i chatten

👉🏻 sånt som ska ingå i (projekt-)dokumentationen i mejlen, annat i chatten

👉🏻 sånt med bila­ga i mejlen, utan bila­ga i chatten

👉🏻 sånt jag skulle kun­na ta ver­balt i chat­ten, annat i mejlen

Hur gör ni?

Hur gör ni på ditt jobb? Berät­ta! Ge mig fler varianter!

Och, tack, Wal­le­nius Marine, för dessa två halvda­gar. På återseende!

Ska jag komma också till er?

Blond man i brun kavaj, blå slips och mörkblå byxor står på en i övrigt svart scen och föreläser med eftertänksam min.

Kursen jag höll var min kurs "Super Structured", som är en halv- eller heldag lång. Jag håller den gärna också din organisation - på plats eller på distans eller som en hybridkurs - var som helst i världen.

Jag vill få en offert bums