Tack, Wallenius Marine! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 mars

Tack, Wallenius Marine!


Datum: 2023-03-16 15:04
Kollage med tre bilder. Till vänster, en kontorsskyskrapa i Singapore. I mitten, vinddrivna lastfartyget Oceanbird. TIll höger, interiör i art deco-stil från Hotell Rival i Stockholm.

Tung glob­al frakt medelst segel­far­tyg — nuför­tiden? Ja, det är fak­tiskt sant. Far­tygskon­struk­tion- och far­tygs­man­age­ment­bo­laget Wal­le­nius Marine utveck­lar nu Ocean­bird-kon­ceptet — ett vin­d­driv­et last­far­tyg som skulle min­s­ka utsläp­pen med 90% jäm­fört med dagens fartyg.

Struk­tur i Sin­ga­pore och i Stockholm

I två halvda­gar i mars hade jag för­må­nen att hål­la kurs om struk­tur på job­bet för hela bolagets per­son­al­styr­ka. Jag mötte en grupp på plats i Stock­holm och vi hade med oss en grupp i Sin­ga­pore via Teams, i en typisk hybridlösning.

När chatt och när mejl?

Bland myck­et annat talade vi om gräns­dragnin­gen mel­lan chatt och mejl. Vad ska avgöra vad man tar i chat­ten” och vad man tar via mejl”? Oli­ka organ­i­sa­tion­er gör olika.

Delt­a­gar­na delade med sig av sina idéer kring den­na gräns­dragn­ing — var­av några som var nya för mig:

👉🏻 formellt i mejlen, informellt i chatten

👉🏻 sånt som ska ingå i (projekt-)dokumentationen i mejlen, annat i chatten

👉🏻 sånt med bila­ga i mejlen, utan bila­ga i chatten

👉🏻 sånt jag skulle kun­na ta ver­balt i chat­ten, annat i mejlen

Hur gör ni?

Hur gör ni på ditt jobb? Berät­ta! Ge mig fler varianter!

Och, tack, Wal­le­nius Marine, för dessa två halvda­gar. På återseende!

Blond man i brun kavaj, blå slips och mörkblå byxor står på en i övrigt svart scen och föreläser med eftertänksam min.

Ska jag komma också till er?

Kursen jag höll var min kurs "Super Structured", som är en halv- eller heldag lång. Jag håller den gärna också din organisation - på plats eller på distans eller som en hybridkurs - var som helst i världen.

Jag vill få en offert bums

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.