Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 mars

Loungepodden: 23 tips för 2023!


Datum: 2023-03-16 17:11
En kvinna räcker över en smartphone till en annan ung kvinna i jeans och rostbrun stickad tröja. På telefonen spelas Loungepoddens avsnitt nr 179 med David Stiernholm.

David, ska vi inte göra ett avs­nitt med 23 struk­tur­tips för 2023?”, skrev Lounge­pod­dens Taimaz Ghaf­fari till mig en dag.

Jo! Såk­lart!”, utropade jag. För det är ju en top­penidé. Lju­vlig, rent av. Bra i munnen lig­ger den ock­så: 23 för 2023”.

Så, vi gjorde det och nu är avs­nit­tet ute. Du lyssnar här — och där pod­dar finns, såklart.

Har du ett till?

Och du, vad skulle vara ditt 24:e struk­tur­tips, som jag helt mis­sat i min genomgång? Dela med dig till mig!

(För­resten, bilden på mig har Mini Gemoll tagit.)

I en annan podd också

En rundel innehållande en mjukt leende man i svartvitt. Precis under hakan skymtar en poddomslagstitelplatta där det står "Sätt struktur på hybridarbetet".

För ett kort tag sedan intervjuades jag också i podden Health for Wealth. Då talade vi om hur god struktur underlättar enormt vid hybridarbete. 

Jag vill lyssna på det avsnittet med