Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 jan.

Tack, MSD!


Datum: 2023-01-18 10:04
Kollage av två bilder; dels en banner med texten "MSD Sweden", dels en man i brun kavaj som föreläser från en scen som går i lila ton.

Måste verk­li­gen inbox­en vara tom?” var en av frå­gor­na jag fick igår när jag föreläste för MSDs alla medar­betare i Sverige.

Ett teck­en på effektivitet

Nej, mejlin­box­en behöver verk­li­gen inte hål­las tom, men om du kom­mer ner till noll i inbox­en då och då är det ett teck­en på att du har ett effek­tivt sätt att ta hand om dina mejl. Du läs­er inte sam­ma mejl flera gånger, du mark­er­ar inte mejl som oläs­ta igen, du låter inte mejl lig­ga kvar till någon obestämd stund i framti­den, du ska­par direkt en att göra-uppgift av det du inte gör direkt.

Du slip­per en växande, dif­fus mejl­hög som allt­mer hänger över dig.

En lyck­o­bringande vana

Kick­en — segern! — du får när inbox­en då och då blir tom är en bonus. Och, ett kort lyck­o­rus skadar ju inte en helt van­lig torsdag.

Tack, MSD, för förtroen­det! Lyc­ka till med struk­tureran­det nu. Mejla mig när ni kom­mit till kapi­tel 10struk­tur­bo­ken, för då skickar jag er något extra!

En glimt från min föreläsning


En föreläsning för er?

Föreläsningen jag höll var "Get super structured" och jag håller gärna den också för dig och dina kollegor.

Jag vill veta mer om föreläsningen