Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 jan.

Podd: Klart! nr 615 - Hitta saker att göra ”på språng”


Datum: 2023-01-23 08:45
Leende kvinna i trenchcoat står på en perrong och löser en snabb uppgift i mobilen som hon håller i höger hand.

Arbets­da­gen har hål — kor­ta luck­or av tom tid då du vän­tar, för­fly­t­tar dig eller bara är mel­lan två större kalen­der­sjok. Om du vill kan du nyt­t­ja luck­o­r­na för att få småsak­er gjor­da. Då slip­per du tän­ka på dem när du ska fokusera på de större uppgifterna. 

I det­ta avs­nitt, nr 615, delar jag med mig av hur du snabbt hit­tar rätt små uppgifter att få gjort på tid som är gratis”.

Vad kan de här på språng”-uppgifterna vara för dig? Vad är det för småsak­er du gär­na pas­sar på att göra i små glapp? Skriv till mig och berät­ta, för kan­hän­da kom­mer jag på fler småsak­er jag kom­mer att vara glad att få gjort från och med nu. Du vet, ock­så jag vill nyt­t­ja min dyr­bara fokustid på bäs­ta sätt.


Inled­ningsvis näm­n­er jag Framgångspod­den-avs­nit­tet jag med­verkar i.Det du hörde kan du läsa

Ung man i grön keps sitter på en hög klippa och arbetar på en laptop - som man gör.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet