Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 jan.

Podd: Klart! nr 615 - Hitta saker att göra ”på språng”


Datum: 2023-01-23 08:45
Leende kvinna i trenchcoat står på en perrong och löser en snabb uppgift i mobilen som hon håller i höger hand.

Arbets­da­gen har hål — kor­ta luck­or av tom tid då du vän­tar, för­fly­t­tar dig eller bara är mel­lan två större kalen­der­sjok. Om du vill kan du nyt­t­ja luck­o­r­na för att få småsak­er gjor­da. Då slip­per du tän­ka på dem när du ska fokusera på de större uppgifterna. 

I det­ta avs­nitt, nr 615, delar jag med mig av hur du snabbt hit­tar rätt små uppgifter att få gjort på tid som är gratis”.

Vad kan de här på språng”-uppgifterna vara för dig? Vad är det för småsak­er du gär­na pas­sar på att göra i små glapp? Skriv till mig och berät­ta, för kan­hän­da kom­mer jag på fler småsak­er jag kom­mer att vara glad att få gjort från och med nu. Du vet, ock­så jag vill nyt­t­ja min dyr­bara fokustid på bäs­ta sätt.


Inled­ningsvis näm­n­er jag Framgångspod­den-avs­nit­tet jag med­verkar i.Ung man i grön keps sitter på en hög klippa och arbetar på en laptop - som man gör.

Det du hörde kan du läsa

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet