Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 nov.

Tack, KGK Motor!


Datum: 2022-11-17 13:10
Kollage av två bilder; dels Furusunds Värdshus med KGK-motor-vepa utanför, dels vy över vattnet från Furusund.

En vack­er höstdag for jag ut till Furusund, havs­band­spär­lan i Rosla­gen, för att föreläsa för KGK Motor. Vi talade om hur man håller koll på allt man har att göra på ett struk­tur­erat sätt, hur man får kon­troll över mejlin­flödet, hur man får tid till uppgifter det inte automa­tiskt blir tid till och myck­et mer.

En nöt med hem

Dessu­tom tog jag med mig en What­sApp-relat­er­ad nöt att knäc­ka med mig hem:

Den upp­märk­samme veck­o­brevs­läsaren vet att jag nu har hit­tat svaret och delat med mig av det just i mitt veck­o­brev.

Föredöm­ligt flitiga

Häromda­gen, ett par veck­or efter föreläs­nin­gen, hade vi uppföljn­ing för att se hur det gått med struk­tureran­det. Jag blev då väldigt glad att höra om hur mån­ga tips, verk­tyg och knep de tes­tat sedan vi sågs (det var mån­ga!) — och jag fick möj­lighet att svara på ytterli­gare, detal­jer­ade frågor. 

Sådant engage­mang från delt­a­gar­na är vad jag helst önskar mig. Det ger bät­tre resul­tat, dessutom!

Såhär tyck­te de

Men, för­resten, vad tyck­te KGK Motor om min föreläs­ning? Jo, såhär skriv­er Niklas Lin­dell, VD:

Stort tack, David, för både en myck­et inspirerande men ock­så minst lika lärorik föreläsning!

Jag har säl­lan var­it med om att i prin­cip alla kol­le­gor­na har bör­jat job­ba efter dina metoder och tips. Pre­cis den energi­boost och smartare arbetssätt vi behövde, då flera av oss i ärlighetens namn låg väl högt i stresspåslag.”

Tack för möj­ligheten, KGK Motor!

Vill ni också få bättre struktur?

En mellanung man i sina bästa år föreläser iklädd mörkblå kavaj och gyllengul slips, bärande headset-mikrofon.

Föreläsningen som jag höll för KGK Motor, Skaffa superstruktur, håller jag också gärna på ditt jobb. Vill du, skickar jag med glädje ett förslag.

Ja, tack!