Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 nov.

Tack, KGK Motor!


Datum: 2022-11-17 13:10
Kollage av två bilder; dels Furusunds Värdshus med KGK-motor-vepa utanför, dels vy över vattnet från Furusund.

En vack­er höstdag for jag ut till Furusund, havs­band­spär­lan i Rosla­gen, för att föreläsa för KGK Motor. Vi talade om hur man håller koll på allt man har att göra på ett struk­tur­erat sätt, hur man får kon­troll över mejlin­flödet, hur man får tid till uppgifter det inte automa­tiskt blir tid till och myck­et mer.

En nöt med hem

Dessu­tom tog jag med mig en What­sApp-relat­er­ad nöt att knäc­ka med mig hem:

Den upp­märk­samme veck­o­brevs­läsaren vet att jag nu har hit­tat svaret och delat med mig av det just i mitt veck­o­brev.

Föredöm­ligt flitiga

Häromda­gen, ett par veck­or efter föreläs­nin­gen, hade vi uppföljn­ing för att se hur det gått med struk­tureran­det. Jag blev då väldigt glad att höra om hur mån­ga tips, verk­tyg och knep de tes­tat sedan vi sågs (det var mån­ga!) — och jag fick möj­lighet att svara på ytterli­gare, detal­jer­ade frågor. 

Sådant engage­mang från delt­a­gar­na är vad jag helst önskar mig. Det ger bät­tre resul­tat, dessutom!

Såhär tyck­te de

Men, för­resten, vad tyck­te KGK Motor om min föreläs­ning? Jo, såhär skriv­er Niklas Lin­dell, VD:

Stort tack, David, för både en myck­et inspirerande men ock­så minst lika lärorik föreläsning!

Jag har säl­lan var­it med om att i prin­cip alla kol­le­gor­na har bör­jat job­ba efter dina metoder och tips. Pre­cis den energi­boost och smartare arbetssätt vi behövde, då flera av oss i ärlighetens namn låg väl högt i stresspåslag.”

Tack för möj­ligheten, KGK Motor!

En mellanung man i sina bästa år föreläser iklädd mörkblå kavaj och gyllengul slips, bärande headset-mikrofon.

Vill ni också få bättre struktur?

Föreläsningen som jag höll för KGK Motor, Skaffa superstruktur, håller jag också gärna på ditt jobb. Vill du, skickar jag med glädje ett förslag.

Ja, tack!