Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 juni

Tack, Confex-kursdeltagare!


Datum: 2022-06-14 19:42
Kollage med tre bilder; en göteborgsgata i sol, en bred skärm med Zoom-kurs och en ansiktsbild på en blond man som blundar och njuter i solen.

Kon­trasten mel­lan att stå inne på kon­toret hål­lande kurs i Zoom och gå ut i den star­ka väskust­solen på lunch är så stor att jag tvin­gas blun­da — och njuta.

Inte bara solen

Njut­bart är det ock­så att träf­fa kurs­delt­a­gare i den heldagskurs om struk­tur på job­bet som Con­fex arranger­ar regel­bun­det med mig som kursledare. Delt­a­gare som de jag träf­fade idag skänker solsken till sin­net genom att både gilla struk­tur och upp­skat­ta ord­cen­tr­erade skämt.

Vad för struktur?

De har idag fått tips om hur de kan hål­la koll på allt de har att göra så att de får bät­tre över­sikt över allt”, hur de kan hantera ymni­ga infor­ma­tion­sin­flö­den utan att överväldigas och hur de kan få tid till de uppgifter de inte får till­räck­ligt med tid för idag.

Vill du ock­så gå?

Vi arranger­ar sådana här kurstillfällen i höst ock­så. Du hit­tar all info du behöver och anmäl­ningsmöj­ligheter hos Con­fex.

Välkom­men!

En kurs hos er?

Rund bild i vilken en man i brun kavaj, blå-röd-randig slips och blå byxor sträcker ut båda armarna när han föreläser framför en svart ridå.

Den öppna kursen jag håller genom Confex håller jag också ofta som anpassad kurs i verksamheter. Då justerar jag innehållet så att det passar just den verksamheten, när det gäller vilka system de använder och vilka strukturbekymmer de framförallt vill ha hjälp med. 

Jag kommer gärna också till den verksamhet där du jobbar, såklart.

Kom till oss, David