Podd: Klart! nr 594 - Gör strukturerade… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Podd: Klart! nr 594 - Gör strukturerade mötesnoteringar i OneNote


Datum: 2022-06-20 08:45
En hand skriver med en penna på en datorplatta som ligger på ett brunbetsat bord. En kaffekopp i bakgrunden.

Det är god struk­tur att vara kon­sekvent med hur du gör noteringar när du har möten. Det under­lät­tar när du ska sät­ta i ver­ket det ni diskuter­at när mötet är slut.

I det­ta väl­jer mån­ga att göra sina mötes­no­teringar i OneNote i Microsoft 365 (och Microsoft Office, för den delen). Det är ett bra val, tyck­er jag, och det är ju extra smart om du gör det så lätt för dig som möjligt att föra noteringar­na strukturerat. 

I det­ta sista avs­nitt före som­marup­pe­hål­let, nr 594, delar jag med mig av hur du lätt kan ska­pa en mötes­no­ter­ings­mall i OneNote — och använ­da den enkelt när du har mån­ga möten.

Har du gjort på ett annat sätt för att under­lät­ta mötes­noteran­det i OneNote? Berät­ta för mig! Jag är idog sam­lare av fören­k­lande struk­turknep och jag är såk­lart nyfiken på att höra vad du har kom­mit på. Skriv till mig, så blir jag glad!


I inledningen till avsnittet nämner jag mina föreläsningar, som du kan boka till er kickoff eller ert möte i höst. 

Jag vill se vilka föreläsningar du håller


Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill få veckobrevet

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.