Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 juni

Podd: Klart! nr 594 - Gör strukturerade mötesnoteringar i OneNote


Datum: 2022-06-20 08:45
En hand skriver med en penna på en datorplatta som ligger på ett brunbetsat bord. En kaffekopp i bakgrunden.

Det är god struk­tur att vara kon­sekvent med hur du gör noteringar när du har möten. Det under­lät­tar när du ska sät­ta i ver­ket det ni diskuter­at när mötet är slut.

I det­ta väl­jer mån­ga att göra sina mötes­no­teringar i OneNote i Microsoft 365 (och Microsoft Office, för den delen). Det är ett bra val, tyck­er jag, och det är ju extra smart om du gör det så lätt för dig som möjligt att föra noteringar­na strukturerat. 

I det­ta sista avs­nitt före som­marup­pe­hål­let, nr 594, delar jag med mig av hur du lätt kan ska­pa en mötes­no­ter­ings­mall i OneNote — och använ­da den enkelt när du har mån­ga möten.

Har du gjort på ett annat sätt för att under­lät­ta mötes­noteran­det i OneNote? Berät­ta för mig! Jag är idog sam­lare av fören­k­lande struk­turknep och jag är såk­lart nyfiken på att höra vad du har kom­mit på. Skriv till mig, så blir jag glad!


I inledningen till avsnittet nämner jag mina föreläsningar, som du kan boka till er kickoff eller ert möte i höst. 

Jag vill se vilka föreläsningar du håller


Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill få veckobrevet