Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 dec.

Jag gjorde så mycket fel ...


Datum: 2022-12-15 10:44

… när Framgångsakademin och jag spelade in vår nya online-kurs Så ska­par du struk­tur”. Se här, bara!

Lyck­ligtvis gjorde jag ock­så så myck­et rätt att den nu är klar. 

Det här får du i kursen

I kursen får du lära dig hur du med god struk­tur får dina arbets­da­gar mer om du vill ha dem. Du får verk­tyg i form av tankesätt, metoder, appar och ruti­n­er som effek­tivis­er­ar din vardag, ökar din flex­i­bilitet, frigör tid och ener­gi och gör att du mår bättre.

Jag är intresser­ad av kursen