Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 dec.

Podd: Klart! nr 612 - Hur du kopplar Trello och Planner till din att göra-lista


Datum: 2022-12-19 08:45
Två händer som för två vita, passande, pusselbitar mot varandra, i lätt motljus.

Om du samar­be­tar med andra i verk­tyg som Trel­lo eller Plan­ner och har din att göra-lista i en annan app — hur ska du kop­pla ihop dem?

I det­ta sista avs­nitt för 2022, nr 612, delar jag med mig av fyra sätt att få de uppgifter du blir ans­varig för i samar­betsverk­tyget att dyka upp i din att göra-lista, så att du ser allt på ett enda ställe!

Har du gjort några andra snit­si­ga kop­plin­gar mel­lan Plan­ner eller Trel­lo som under­lät­tat för dig? Skriv till mig och berät­ta. Jag är nyfiken!

Inled­ningsvis berät­tar jag om den väldigt van­li­ga upp­drags­for­men halvdagskurs + per­son­lig struk­turträn­ing. Vill du ha en offert på ett sådant upplägg?

Passar det dig bättre att läsa?

Två händer håller en mobiltelefon. Ovanför telefonen svävar en mejlikon och en bricka med siffran ett.

Klart! finns också som veckobrev till din mejl, för dig som hellre läser än lyssnar (eller gör både ock!).

Jag vill testa veckobrevet