STRUKTURBLOGGEN


Föregående artikel

Nästa artikel

20 Jun

Ta kortare sikte när saker förändras fort


Datum: 2017-06-20 17:59 Kommentarer: 0 st

För många år sedan var jag på orienteringsläger och en förmiddag gjorde vi en övning som var svårare än förväntat och därmed för mig tankeväckande. Från startpunkten på en knalle mitt i skogen tog vi på en karta ut en kompassriktning mot en punkt på en tvärgående väg en dryg kilometer längre fram. Mellan oss och vägen var terrängen tämligen kuperad och vegetationen snårig. Vi ombads sedan lämna ifrån oss våra kompasser (och karta). Uppgiften var att tomhänta ta oss till målpunkten. Den som kom närmast vann.

Litet avsteg nu ger stor miss sedan
Detta må låta enkelt, men när min väg framåt var full av hinder att ta mig runt, över och till och med under, som gjorde att jag för ett ögonblick fick ändra riktning, var det lätt att missta mig på i vilken riktning målpunkten låg. För att hålla styr åt rätt håll tog jag sikte på ett träd femtio meter längre fram, en sten bortom den och en lustig klyka som inte gick att ta miste på ett stycke vidare.

Bit för bit mot dit du vill
För mig är detta en direkt analogi till livet i våra verksamheter. Vi vet (i bästa fall) vart vi vill på lång sikt och för att ta oss ditåt tar vi sikte på kortare mål om och om igen. För att ta oss mellan de korta målen, behöver vi ta steg som leder ditåt. Tar vi steg som leder åt andra håll, har vi svårare att nå målen. Våra mål avgör därför vad i stunden som är de rätta stegen - våra mål är det vi grundar vår prioritering på.

När allt förändras fort
Är det långsiktiga målet (eller om vi kallar det “visionen”) fast över tid är det lättare att sätta de kortsiktiga målen än om visionen ändras ofta. Vi siktar på samma målpunkt under hela kompassriktningsövningen. Är vår verksamhet däremot ung och om den verkar i en bransch som utvecklas mycket eller rent av skapas i detta nu, kommer vårt långsiktiga mål att ändras ofta, för miljön vi verkar i förändras snabbt. Målpunkten flyttar på sig under det att vi stegar mot den. Så som vi för ett tag sedan trodde att framtiden skulle se ut, kommer det inte alls att bli, för alldeles nyss hände något som sätter det scenariot helt ur spel. Vägen framåt är tämligen svåröverblickbar, vilket i vår orienteringsanalogi skulle vara detsamma som en tät och svårgenomskådlig vegetation där vi har svårt att ta sikte på nästa lämpliga träd.

Man kan tycka att det i dessa unga, snabbföränderliga verksamheter är omöjligt att sätta mål att ha som prioriteringsgrund, men nog går det allt - målen behöver bara vara mycket kortare och sättas oftare. Vi behöver oftare bestämma oss för vad som just nu är den rätta riktningen för den närmaste tiden.

Gör så här
Om du skulle sätta ett mål idag, under hur lång tid framåt skulle det vara relevant? Du kan såklart inte veta exakt, men om du skulle gissa, grundat på hur snabbt din bransch och din verksamhet förändras? Är det ett kvartal? Ett år? Ett halvår? En månad? Rent av så kort som två veckor? Reflektera ett slag över tidshorisonten för de mål du satt och som du grundar din prioritering på. Är de korta nog eller blir de irrelevanta för snabbt och för ofta? Ändrar du dem sällan och skulle de därför kunna ha en längre tidshorisont än de har idag, så att du slipper omvärdera dina mål så ofta?

Behöver du sätta ett kortare eller längre mål, gör så, eller ta upp frågan med den som ska “skriva under” på de mål du sätter.

Mer relevant när de gäller
Om du anpassar dina måls tidshorisont efter hur din verksamhet och den miljö ni verkar i, kommer du att ha nytta av dem under hela löptiden. Då tar du dem mer på allvar för att de är relevanta när de behöver vara det. Istället för att målsättandet är något “man bara ska göra”, blir det ett arbete det är värt besväret att lägga tid på.

Hur gör du?
Vad har du för löptid på de mål du satt och hur har du resonerat när du satt dem? Dela gärna dina tankar i en kommentar. 

Kommentera (Inga kommentarer)

Skriv en kommentar

  (för att undvika spam)

Om du väljer att publicera en kommentar så godkänner du även att vi får spara den och dina uppgifter (namn, e-mail, webbadress) samt att vi får visa upp den här på bloggen.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.