Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

25 feb.

Super Structured vinner guldmedalj


Datum: 2018-02-25 22:16

Vin­terse­mes­trande vid Schweiziska Luzern-sjöns strand fick jag reda på att min bok Super Struc­tured: How to over­come chaos and win back time vun­nit guldmedalj som årets bäs­ta affärslit­terära bok på den nor­damerikan­s­ka mark­naden inom kat­e­gorin Busi­ness Ref­er­ence i the Axiom Busi­ness Book Awards.

(Hade jag haft med mig ett exem­plar på min resa, hade det sett ut unge­fär som på bilden när jag högt ovan dalen glad­des åt beskedet.)

The Axiom Awards organ­is­eras av Jenk­ins Group, som var­je år sedan 2007 hedrar årets bäs­ta affärslit­terära böck­er, deras för­fattare och för­lag genom utmärkelsen.

Bland årets vinnare finner du ock­så svenske för­fattaren Jonas Rid­der­stråle för hans och Julian Birkinshaw’s Fast/​Forward: Make Your Com­pa­ny Fit for the Future (Stan­ford Busi­ness Books), Jef­frey Buss­gangs Enter­ing Star­tu­p­land: An Essen­tial Guide to Find­ing the Right Job (Har­vard Busi­ness Review Press), Anindya Ghoses TAP: Unlock­ing the Mobile Econ­o­my (The MIT Press) and Sanyin Siangs The Launch Book: Moti­va­tion­al Sto­ries to Launch Your Idea, Busi­ness or Next Career (LID Pub­lish­ing, pré­cis som jag).

Tidi­gare års mot­ta­gare är fram­stående för­fattare såsom Nan­cy Duarte, Chris Ander­son (som dri­ver TED), John P. Kot­ter, Mar­cus Buck­ing­ham, Peter Dia­man­dis, Tony Rob­bins, Guy Kawasa­ki och andra.