Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 maj

Strukturboksamtal i Sveriges Radio P4 Göteborg


Datum: 2012-05-11 14:26

För­ra freda­gen talade jag struk­tur med Fri­da Zetter­ström och Ste­fan LivhSR P4 Göteborg. 

Vi diskuter­ade om ett tomt skrivbord tyder på ett tomt huvud (eller kanske ett frid­fullt inre liv?), om en väs­ka med post it-lap­par kan vara ett bra sätt att hål­la koll på allt man har att göra och om vi har nått taket på att stres­sa och inte ha tid.

Lyssna på inter­vjun här.

Bild: Fer­nan­do Candeias