Strukturboken trycks i en tredje upplaga | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 nov.

Strukturboken trycks i en tredje upplaga


Datum: 2012-11-15 18:24

Nu fall­er det sig så lyck­ligt att ock­så struk­tur­bo­kens andra uppla­ga håller på att ta slut i han­deln. Vi tryck­er där­för en tred­je uppla­ga de när­maste veckorna.

Jag kän­ner mig glad och ödmjukt överväldigad över intres­set för struk­tur och för att ska­pa en smidi­gare till­varo på job­bet. Ett extra varmt tack till er läsare som mailar mig efter tio dagar med boken och berät­tar hur det går. Det bety­der myck­et. Ni vet att ni får något extra som varken är stort eller avancer­at eller särskilt märkvärdigt, men personligt.

Vill du pas­sa på att bestäl­la ditt ex av Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar!, gör du det lätt här av mig eller i någon av inter­net­bokhand­lar­na Bokus och Adlib­ris.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.