Strukturboken på första plats hos Bokus | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 apr.

Strukturboken på första plats hos Bokus


Datum: 2012-04-27 19:07

Idag gläds jag åt att Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar! lig­ger på förs­ta plats på inter­net­bokhan­deln Bokus försäljn­ingslista. Lis­tan räk­nar in alla böck­er i alla kat­e­gori­er. Kort sagt är min bok den bok som det säljs mest av på Bokus​.com just nu.

Uppen­barli­gen är vi mån­ga som vill göra våra job­b­varda­gar smidi­ga genom att ha god struk­tur i hur vi arbetar.

Vill du köpa Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar!, gör du det hos Bokus, Adlib­ris, hos väl­sorter­ade bokhand­lare eller direkt från mig.

Har du redan köpt ditt exem­plar, kanske just från Bokus? Varmt tack. Du har bidrag­it till förstaplatsen!

Boken finns ock­så som gratis-app till iPhone, i vilken du dels kan tes­ta hur struk­tur­erad du är, dels kan göra alla övningar­na i boken och få nju­ta av att boc­ka av dem all­tefter­som du tar dig framåt i träningsprogrammet.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.