Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 apr.

Strukturboken på första plats hos Bokus


Datum: 2012-04-27 19:07

Idag gläds jag åt att Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar! lig­ger på förs­ta plats på inter­net­bokhan­deln Bokus försäljn­ingslista. Lis­tan räk­nar in alla böck­er i alla kat­e­gori­er. Kort sagt är min bok den bok som det säljs mest av på Bokus​.com just nu.

Uppen­barli­gen är vi mån­ga som vill göra våra job­b­varda­gar smidi­ga genom att ha god struk­tur i hur vi arbetar.

Vill du köpa Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar!, gör du det hos Bokus, Adlib­ris, hos väl­sorter­ade bokhand­lare eller direkt från mig.

Har du redan köpt ditt exem­plar, kanske just från Bokus? Varmt tack. Du har bidrag­it till förstaplatsen!

Boken finns ock­så som gratis-app till iPhone, i vilken du dels kan tes­ta hur struk­tur­erad du är, dels kan göra alla övningar­na i boken och få nju­ta av att boc­ka av dem all­tefter­som du tar dig framåt i träningsprogrammet.